תמונת מנוי: סדרת פנים רבות 2022 - הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית

סדרת פנים רבות 2022 - הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית

עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 14

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים