כל התאריכים

תאריך אולם מחיר
יום רביעי, 28 פברואר 2024 : בשעה 16:30 אנו מוזיאון העם היהודי - אודיטוריום זאבי (מסומן) 65 עד 95 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 13 מרץ 2024 : בשעה 16:30 אנו מוזיאון העם היהודי - אודיטוריום זאבי (מסומן) 95 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 20 מרץ 2024 : בשעה 16:30 אנו מוזיאון העם היהודי - אודיטוריום זאבי (מסומן) 95 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 27 מרץ 2024 : בשעה 16:30 אנו מוזיאון העם היהודי - אודיטוריום זאבי (מסומן) 95 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 10 אפריל 2024 : בשעה 16:30 אנו מוזיאון העם היהודי - אודיטוריום זאבי (מסומן) 95 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 8 מאי 2024 : בשעה 16:30 אנו מוזיאון העם היהודי - אודיטוריום זאבי (מסומן) 95 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 29 מאי 2024 : בשעה 16:30 אנו מוזיאון העם היהודי - אודיטוריום זאבי (מסומן) 95 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 5 יוני 2024 : בשעה 16:30 אנו מוזיאון העם היהודי - אודיטוריום זאבי (מסומן) 95 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 19 יוני 2024 : בשעה 16:30 אנו מוזיאון העם היהודי - אודיטוריום זאבי (מסומן) 95 ₪ הזמן עכשיו
מערכת למכירת כרטיסים