תמונת מנוי: סדרת "פנים רבות" תשפ"א, 2020-2021 - הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית סדרת מפגשים במוזיאון  בשיתוף עם הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה. ימי ד'

סדרת "פנים רבות" תשפ"א, 2020-2021 - הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית סדרת מפגשים במוזיאון בשיתוף עם הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה. ימי ד'

עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 14

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים