ביום חמישי 1.6.2023 המוזיאון ייסגר למבקרים בשעה 17:00

סוגי כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים