פרטי פעילות

ההשתלמות לחידוש רשיון של משרד התיירות מיועדת למורי/ות דרך עם רשיון בתוקף בלבד

כל התאריכים

תאריך אולם מחיר רכישה
יום חמישי, 18 יולי 2024 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 11 ספטמבר 2024 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 24 ספטמבר 2024 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 29 אוקטובר 2024 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 5 נובמבר 2024 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 25 נובמבר 2024 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 10 דצמבר 2024 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 5 ינואר 2025 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 22 ינואר 2025 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 13 פברואר 2025 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 4 מרץ 2025 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 24 מרץ 2025 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 12 מאי 2025 : בשעה 09:00 אנו מוזיאון העם היהודי - אולם זאבי 100 ₪ הזמן עכשיו
מערכת למכירת כרטיסים