תמונת מנוי: פנים רבות - הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית. סדרת מפגשים 2023-2024 תשפ"ד

פנים רבות - הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית. סדרת מפגשים 2023-2024 תשפ"ד

עונה: 2023/2024
כרטיסי מנוי:
  • חובה: 14
מערכת למכירת כרטיסים